Witamy na stronie PGAK Bilans!

Polska Grupa Audytorsko – Księgowa „Bilans” Spółka z o.o. jest nowym podmiotem, który rozpoczął działalność w 2014 roku.

Celem strategicznym spółki jest osiągnięcie znaczącej pozycji podmiotu świadczącego usługi audytorsko - księgowe oraz doradztwa podatkowego i biznesowego.

Spółka zamierza rozwinąć swoją działalność, w pierwszej kolejności na rynku regionalnym Polski południowej, a następnie na terenie całego kraju. Zamiarem spółki jest również aktywny udział podmiotu w procesie konsolidacji firm świadczących usługi o podobnym zakresie, gdzie Polska Grupa Audytorsko - Księgowa „Bilans” ma zamiar odgrywać pozycję jednego z liderów.

Konsolidacja ta ma zapewnić wspólne wykonywanie większych projektów w zakresie audytu, księgowości oraz doradztwa podatkowego i biznesowego jak również przejmowania od partnerów zleceń, w przypadku, których, ze względu na brak zasobów i wiedzy, nie będą w stanie samodzielnie zrealizować.

Zamierzamy stale rozszerzać zakres oferowanych usług, tak aby zapewnić naszym klientom kompleksową usługę na wysokim poziomie jakościowym.

Audyt

Badanie jednostkowych
i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

więcej

Obsługa transakcji kapitałowych

Wycena przedsiębiorstw, due diligence
i przygotowanie części finansowej prospektu emisyjnego

więcej

Doradztwo podatkowe

Przeprowadzanie audytu podatkowego
i sporządzanie dokumentacji dotyczącej transakcji

więcej

Usługi księgowe

Prowadzenie ksiąg przychodów
i rozchodów, obsługa kadrowo - płacowa oraz sporządzanie sprawozdań finansowych

więcej